Back to Lists / Zom 100: Bucket List of the Dead
Posters

(Slide right to see more )
Backdrops

(Slide right to see more )
Production

Plus One Entertainment
Cast

Eiji Akaso
Eiji Akaso
Mai Shiraishi
Mai Shiraishi
Shuntaro Yanagi
Shuntaro Yanagi
Kazuki Kitamura
Kazuki Kitamura
Yui Ichikawa
Yui Ichikawa
No profile - Mayo Kawasaki
Mayo Kawasaki
Akari Hayami
Akari Hayami
Yo Takahashi
Yo Takahashi
Miwako Kakei
Miwako Kakei
No profile - Kurumi Nakata
Kurumi Nakata
No profile - Doronzu Ishimoto
Doronzu Ishimoto
No profile - Mukau Nakamura
Mukau Nakamura
Shota Taniguchi
Shota Taniguchi
Reira Arai
Reira Arai
No profile - Seijun Nobukawa
Seijun Nobukawa
No profile - Jin Hisa
Jin Hisa
No profile - Tani Tehito
Tani Tehito
Daiki Miyagi
Daiki Miyagi
No profile - Haruhi Ito
Haruhi Ito
Yuna Ogura
Yuna Ogura
Kenta Satoi
Kenta Satoi

FULL CREW

Yuji Shimomura
Taro Kawazu
Akira Morii
Daniel Perez Ferreira
Haro Aso
Yusuke Ishida
Hiroyuki Ishizaka
Yoshiaki Dewa
Shinichi Takahashi
Charlene Ong Chye Leng
Kohei Chida
Takashi Iwai
Tomofumi Akahane
Takahashi Mitsuru
Yuki Nakajima
Ryo Takatama
Tatsuro Mishima
Ayuta Yoshikawa
Amornpong Thokaeonopparat
Jeffrey Dillinger
Caroline Chrislie
Toshiyuki Okuma
Masaharu Tanabe
Tomoki Takase
Eri Usuki
Ryota Eguchi
Kanae Kobayashi
Yukio Udagawa

Videos

  Back to Home