Back to Lists / The Wandering Earth II
Posters

(Slide right to see more )
Backdrops

(Slide right to see more )
Production

Guo Fan Culture and Media
Cast

Wu Jing
Wu Jing
Li Xuejian
Li Xuejian
Sha Yi
Sha Yi
Ning Li
Ning Li
Wang Zhi
Wang Zhi
Zhu-Yan Manzi
Zhu-Yan Manzi
Andy Lau
Andy Lau
No profile - Andy Friend
Andy Friend
Wang Ruoxi
Wang Ruoxi
No profile - Vatilli Makarychev
Vatilli Makarychev
Zhang Yi
Zhang Yi
No profile - Kawawa Kadichi
Kawawa Kadichi
Tong Liya
Tong Liya
Clara Lee Sung-min
Clara Lee Sung-min
Hu Xianxu
Hu Xianxu
Huo Qing
Huo Qing
Guo Yiqian
Guo Yiqian
Wu Enxuan
Wu Enxuan
Ng Man-tat
Ng Man-tat

FULL CREW

Wu Jing
Frant Gwo
Frant Gwo
Andy Yan
Wang Yibing
Gong Geer
Gong Geer
Roc Chen
Hannah Kittell
Govinda Angulo
Liu Cixin
Liu Cixin
Ashleigh Awusie
Liu Yin
Geoffrey Jean-Baptiste
Geoffrey Jean-Baptiste
Marco Wuest
Fredrik Yderström
Liu Kailuo
Wang Hong
Yang Zhixue
Wang Danrong
Ye Ruchang
Yaping Li
Diego Quecano
Wayne Chang
Hanrui Wang
Han Cao
Luca Liang
Wang Hongwei
Zhu Yanfeng
Sunny Vinsavich
Josh Reyes
Dash Porter
Achille Vanderhaeghen
Catherine Gubernick
Jeanna Canatsey
James Gott
Joanna Carpenter
Tim Gilligan
Tomasz Gryz
Chloe Locarro
Dominick Pietrzak
Anna Maues
Jake Loff
Wu Xian
Lu Jia

Videos

  Back to Home