Back to Lists / The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2
Posters

(Slide right to see more )
Backdrops

(Slide right to see more )
Production

Marvy JackAlfred Imageworks
Cast

Ayumu Murase
Ayumu Murase
Koki Uchiyama
Koki Uchiyama
Yuki Kaji
Yuki Kaji
Sora Amamiya
Sora Amamiya
Tatsuhisa Suzuki
Tatsuhisa Suzuki
Aoi Yuki
Aoi Yuki
Jun Fukuyama
Jun Fukuyama
Yuuhei Takagi
Yuuhei Takagi
Yūya Uchida
Yūya Uchida
Sachi Kokuryu
Sachi Kokuryu
Marina Inoue
Marina Inoue
Yohei Azakami
Yohei Azakami
Kazuyuki Okitsu
Kazuyuki Okitsu

FULL CREW

Noriyuki Abe
Noriyuki Abe
Kazuhiro Wakabayashi
Eiko Morikawa
Hiroyuki Sawano
Hiroyuki Sawano
Bob Shirohata
Bob Shirohata
Megumi Uchida
Nakaba Suzuki
Nakaba Suzuki
Takeshi Imaizumi
Kohei Obara
Rintarou Ikeda
Kohta Yamamoto
Chie Kawaguchi
Yasutoshi Kawai
Kasumi Shibata
Yohei Takami
Naoya Sato
Satoru Matsumoto
Yasuhito Nishikata
Akihito Okano

Videos

  Back to Home