Back to Lists / Lost in the Stars
Posters

(Slide right to see more )
Backdrops

(Slide right to see more )
Production



Budget $417,549,000 Revenue $334,039,200

Cast

Zhu Yilong
Zhu Yilong
Ni Ni
Ni Ni
Janice Man
Janice Man
Du Jiang
Du Jiang
Vincent Matile
Vincent Matile
No profile - Scotty Cox
Scotty Cox
Huang Ziqi
Huang Ziqi
No profile - Meng Zhixu
Meng Zhixu
No profile - Zhang Yiwenhan
Zhang Yiwenhan
Zhu Haiyu
Zhu Haiyu
No profile - Yu Chengqun
Yu Chengqun
Chen Mengqi
Chen Mengqi
No profile - Dima Shadow
Dima Shadow
No profile - Jian Kang
Jian Kang

FULL CREW

Chen Sicheng
Chen Sicheng
He Shan
Li Dan-feng
Gu Shu-Yi
Tang Hongjia
Xiang Liu
Hu Xiao-ou
Rui Cui
Hu Lifeng
Xu Tonghui
Xu Mingjun
Zheng Chen
Zheng Chen
Qian Chongyuan
Ji Jing
Zhuang Zang
Yin Yixiong

Videos

  Back to Home