Back to Lists / Jaane Jaan
Posters

(Slide right to see more )
Backdrops

(Slide right to see more )
Production

12th Street Entertainment
Cast

Kareena Kapoor Khan
Kareena Kapoor Khan
Jaideep Ahlawat
Jaideep Ahlawat
Vijay Varma
Vijay Varma
Naisha Khanna
Naisha Khanna
Saurabh Sachdeva
Saurabh Sachdeva
No profile - Karma Takapa
Karma Takapa
No profile - Lin Laishram
Lin Laishram
No profile - Suhita Thatte
Suhita Thatte
No profile - Uditi Singh
Uditi Singh
Ujjwal Chopra
Ujjwal Chopra
No profile - Markush Lepcha
Markush Lepcha
No profile - Denzom Lepcha
Denzom Lepcha
No profile - Uttam Pradhan
Uttam Pradhan
No profile - Virendra Rawat
Virendra Rawat

FULL CREW

Avik Mukhopadhyay
Keigo Higashino
Ekta Kapoor
Shobha Kapoor
Sujoy Ghosh
Sujoy Ghosh
Sujoy Ghosh
Sujoy Ghosh
Laxmikant Shantaram Kudalkar
Pyarelal Ramprasad Sharma
Mukesh Chhabra
Steven Nam
Jay Shewakramani
Sachin Sanghvi
Jigar Saraiya
Hyunwoo Thomas Kim
Anirban Sengupta
Saubhik Das
Anirudh Singh
Dipika Lal
Aki Narula
Vijay Ganguly
Gaurav Bose
Gaurav Bose
Madhumita Sen
Rajesh Choudhary
Chinmay Ogale
Akshai Puri
Priya Saraiya
Riya Kulkarni
Somnath Kundu
Raj Vasant
Ajay Sharma
Shor Police
Urvashi Saxena
Abhishaik Desai
Rajendra Krishnan
Heera Yadav
Akhilesh Singh

Videos

  Back to Home