Back to Lists / Dragon Ball Super: Super Hero
Posters

(Slide right to see more )
Backdrops

(Slide right to see more )
Production

Bird Studios
Cast

Masako Nozawa
Masako Nozawa
Toshio Furukawa
Toshio Furukawa
Yuko Minaguchi
Yuko Minaguchi
Hiroshi Kamiya
Hiroshi Kamiya
Mamoru Miyano
Mamoru Miyano
Miyu Irino
Miyu Irino
Ryota Takeuchi
Ryota Takeuchi
Aya Hisakawa
Aya Hisakawa
Mayumi Tanaka
Mayumi Tanaka
Ryou Horikawa
Ryou Horikawa
Takeshi Kusao
Takeshi Kusao
Koichi Yamadera
Koichi Yamadera
Masakazu Morita
Masakazu Morita
Bin Shimada
Bin Shimada
Tomokazu Sugita
Tomokazu Sugita
Aya Hirano
Aya Hirano
Uoken
Uoken
Norio Wakamoto
Norio Wakamoto
Volcano Ota
Volcano Ota
Miki Ito
Miki Ito

FULL CREW

Hiroyuki Kitakubo
Akira Toriyama
Akira Toriyama
Akira Toriyama
Nobuhito Sue
Nobuhito Sue
Yoshiki Yamakawa
Shinji Ishihira
Susumu Mitsunaka
Susumu Nishizawa
Kazuo Sakai
Naoki Sato
Hiromi Kitazaki
Chikashi Kubota
Mutsuhiro Nishimura
Rumiko Nagai
Naohiro Shintani
Naohiro Takahashi
Takuma Suzuki
Ryo-timo
Hideaki Maniwa
Ryoji Obata
Norihiro Hayashida
Kazunori Ozawa
Hisashi Eguchi
Tetsuro Kodama
Tetsuro Kodama
Tetsuya Ishikawa
Akio Iyoku
Naotoshi Shida
Tsutomu Murakami
Hitomi Miyazaki
Yumi Sudarehata
Yuri Tamura
Masaki Watanabe
SNIPES
Shun Sawai
Keigo Takenaka
Takumi Yamamoto
Hidemitsu Masui
Ryuta Hayashi
Masaki Watanabe
Takeshi Himi
Yuki Umino
Yuya Takahashi
Krishna Bissessar
Takahiro Kojima
Hiroshi Shirai
Shohei Tamura
Hanaka Nakano
Rintaro Seki
Shin Kashikuma
Shun Kanno
Jeong Jae-hun

Videos

  Back to Home