Back to Lists / Creation of the Gods I: Kingdom of Storms
Posters

(Slide right to see more )
Backdrops

(Slide right to see more )
Production

Beijing Jingxi Culture and TourismCentury Changshengtian FilmTencent Penguin PicturesMaoyan EntertainmentHuaxia Film Distribution
Cast

Kris Phillips
Kris Phillips
Li Xuejian
Li Xuejian
Huang Bo
Huang Bo
Yosh Yu
Yosh Yu
Luke Chen
Luke Chen
Naran
Naran
Xia Yu
Xia Yu
Yang Le
Yang Le
Chen Kun
Chen Kun
Yuan Quan
Yuan Quan
Ci Sha
Ci Sha
Yafan Wu
Yafan Wu
Luoyong Wang
Luoyong Wang
Hou Wenyuan
Hou Wenyuan
Tim Huang
Tim Huang
Xu Huanshan
Xu Huanshan
Yang Lixin
Yang Lixin
Ding Yongdai
Ding Yongdai
Gao Dongping
Gao Dongping
Swanson Han Pengyi
Swanson Han Pengyi
Wu Hsing-Guo
Wu Hsing-Guo
Nashi
Nashi
Mi Tiezeng
Mi Tiezeng

FULL CREW

Du Yang
Wuershan
Wuershan
Ran Ping
Ran Jia-Nan
Wu Yang
Sheng Cao
Daniel Yan

Videos

  Back to Home